Data As PNG - send files via MMS
Poslední záznam: 23.04.2017 23:43; T1: 5.6 °C[No canvas support] [No canvas support] [No canvas support] [No canvas support] [No canvas support] [No canvas support]
Podmínky měření:
  • teplota se vzorkuje a odečítá v 5 minutových intervalech,
  • hodnoty se uploadují v 5 minutových intervalech do node0 a agregují po dalších 20 min (tzn. zde zobrazená data jsou v nejhorším případě cca 25 minut stará),
  • pro měření je použit one-wire teploměr DS18B20 ve 12-bitovém režimu s přesností měřené hodnoty ~ 0.5°C řízený mikropočítačem ESP8266.