Data As PNG - send files via MMS
Poslední záznam: 14.12.2017 21:09; T1: 25.6 °C ; H1: 25.0%[No canvas support] [No canvas support]
Podmínky měření:
  • teplota se vzorkuje a odečítá v 5 minutových intervalech,
  • hodnoty se uploadují v 5 minutových intervalech do node0 a agregují po dalších 30 min (tzn. zde zobrazená data jsou v nejhorším případě cca 35 minut stará; šetříme kvótu),
  • pro měření je použit one-wire teploměr DS18B20 ve 12-bitovém režimu s přesností měřené hodnoty ~ 0.5°C řízený mikropočítačem ESP8266.
  • v případě měření vlhkosti vzduchu je použit kombinovaný teploměr + vlhkoměr HTU-21.